NEFROLOJİ

 • 2023 Avrupa Hipertansiyon Kongresinde Çok Konuşulanlar Prof. Dr. Necla Özer ve Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül ’ün anlatımıyla “2023 Avrupa Hipertansiyon Kongresinde Çok Konuşulanlar” konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. #geneldahiliye #kardiyoloji #nefroloji #endokrinoloji 10.07.2023 Süre: 01:19:17 Hemen İzle
 • BÖBREK TAŞLARI-Unutulmaması Gereken Nadir Tanılar ve Çözümleri Prof. Dr. Aysun Karabay Bayazıt'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Berk Burgu, Doç. Dr. Bahriye Atmış’ın anlatımıyla “BÖBREK TAŞLARI-Unutulmaması Gereken Nadir Tanılar ve Çözümleri” konusu Türkiye Klinikleri TV’de. #çocuksağlığıvehastalıkları #ailehekimliği #nefroloji #üroloji 20.06.2023 Süre: 01:01:18 Hemen İzle
 • T2D Tedavisinin Kolay Yolu Prof. Dr. Süleyman Tevfik Ecder, Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu’nun anlatımıyla “T2D Tedavisinin Kolay Yolu” yayını Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. #endokrinoloji #dahiliye #ahek #nefroloji 23.05.2023 Süre: 00:56:06 Hemen İzle
 • 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Hiper Sohbetler Prof. Dr. Yunus Erdem’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Sadi Güleç ve Prof. Dr. Ahmet Temizhan’ın anlatımıyla “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü: Hiper Sohbetler” yayını Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. #kardiyoloji #dahiliye #ahek #nefroloji #endokrinoloji #kalpdamarcerrahisi 18.05.2023 Süre: 01:03:52 Hemen İzle
 • KBH Risk Yönetimi ve Anemi Tedavisinde Güncellemeler Prof. Dr. Siren Sezer, Prof. Dr. Mustafa Arıcı’nın anlatımıyla “KBH Risk Yönetimi ve Anemi Tedavisinde Güncellemeler ” konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. 11.03.2022 Süre: 00:57:45 Hemen İzle
 • Akut ve Kronik Loop Diüretik Tedavisinde Torasemid'in Yeri Prof. Dr. Mehdi Zoghi ve Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük’ün anlatımıyla “Akut ve Kronik Loop Diüretik Tedavisinde Torasemid'in Yeri” konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. 02.02.2022 Süre: 00:54:53 Hemen İzle
 • Olgularla Primer Hiperoksalürileri Tartışalım Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu'nun moderatörlüğünde, Doç. Dr. Bahriye Atmış ve Uzm. Dr. Seha Saygılı’nın anlatımıyla “Olgularla Primer Hiperoksalürileri Tartışalım” konusu Türkiye Klinikleri TV’de. 28.12.2021 Süre: 01:02:44 Hemen İzle
 • Avrupa Kalp Yetersizliği 2021 Kılavuzu Sonrası Hipervolemiye Yaklaşım ve Torasemid'in Yeri Prof. Dr. Mehdi Zoghi ile Doç. Dr. Berkay Ekici’nin anlatımıyla “Avrupa Kalp Yetersizliği 2021 Kılavuzu Sonrası Hipervolemiye Yaklaşım ve Torasemid'in Yeri” konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. 03.12.2021 Süre: 01:10:22 Hemen İzle
 • Olgularla Torasemid Prof. Dr. Kerim Güler’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Tevfik Ecder'in anlatımıyla "Olgularla Torasemid" konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. 24.06.2021 Süre: 01:24:27 Hemen İzle
 • Fabry'de Güncel Tedavilere Multidisiplıner Yaklaşım Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü'nin moderatörlüğünde, Prof. Dr. Omaç Tüfekçioğlu, Prof. Dr. İsmet Melek ile Prof. Dr. Nurhan Seyahi'nin anlatımıyla “Fabry'de Güncel Tedavilere Multidisiplıner Yaklaşım” konusu ve daha fazlası Türkiye Klinikleri TV’de. 18.06.2021 Süre: 01:49:35 Hemen İzle
 • Bir Metabolik Hastalık: FABRY'ye Multidisipliner Bakış Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü'nün moderatörlüğünde, Prof. Dr. Omaç Tüfekçioğlu, Prof. Dr. İsmet Melek ve Prof. Dr. Nurhan Seyahi'nin anlatımıyla “Bir Metabolik Hastalık: FABRY'ye Multidisipliner Bakış” konusu ve daha fazlası Türkiye Klinikleri TV’de. 02.06.2021 Süre: 01:35:37 Hemen İzle
 • SORU VE CEVAPLAR İLE SYNJARDY® FİKS DOZ KOMBİNASYONU: KOMBİNASYON İLE GELEN ÇOKLU FAYDA Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Tevfik Demir, Prof. Dr. Bülent Altun ve Prof. Dr. Ahmet Temizhan'ın anlatımıyla "SORU VE CEVAPLAR İLE SYNJARDY® FİKS DOZ KOMBİNASYONU: KOMBİNASYON İLE GELEN ÇOKLU FAYDA" konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. 11.03.2021 Süre: 01:43:22 Hemen İzle
 • SOT ALICILARINDA SPESİFİK ENFEKSİYONLAR Prof. Dr. Hande Arslan'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ve Prof. Dr. Yaşar Bayındır'ın anlatımıyla "SOT ALICILARINDA SPESİFİK ENFEKSİYONLARA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM" konusu Türkiye Klinikleri TV’de ekranlarınıza geliyor. 09.10.2020 Süre: 01:26:39 Hemen İzle
 • ESC COVID 19 KILAVUZUNDAN SATIR BAŞLARI Prof. Dr. Bülent Görenek'in moderatörlüğü ile Prof. Dr. Yunus Erdem ve Doç. Dr. Berkay Ekici 'nin konukluğunda "ESC COVID 19 KILAVUZUNDAN SATIR BAŞLARI, SALGINDA HİPERTANSİYON YÖNETİMİ ve TELETIBBIN ÖNEMİ" konuları ve daha fazlası Türkiye Klinikleri TV’de 30.05.2020 Süre: 01:26:00 Hemen İzle
 • Herediter Böbrek Hastalıkları Prof. Dr. Figen Ayhan’ın moderatörlüğünde, “Fabry hastalığı nedir, özellikleri ve semptomları nelerdir?”, “Fabry hastalığında uygulanan tedavi seçenekleri nelerdir?”, “Herediter böbrek hastalıklarında genetik tanı ve süreçleri nelerdir?” konuları, Prof. Dr. Yasemin Erten’in katılımıyla Türkiye Klinikleri TV’de. 27.11.2019 Süre: 00:24:03 Hemen İzle
 • 2018 ESC/ESH Avrupa Hipertansiyon Kılavuzunda Güncellemeler Prof. Dr. Tevfik Ecder ve Prof. Dr. Ahmet Temizhan 2018 ESC/ESH Avrupa Hipertansiyon Kılavuzunda Güncellemeleri Konu Alıyorlar. 07.11.2018 Süre: 00:48:30 Hemen İzle