BİRİNCİ BASAMAK


Türkiye Klinikleri TV’de aile hekimlerine yönelik olarak yayımlanan program ile sık karşılaşılan hastalıklar, klasik ve yeni tüm tedavi yöntemleri bütün ayrıntıları ile ele alınıyor.